Privatlivspolitik gældende pr. august 2023.

Denne privatlivspolitik er gældende for persondata, som opgives til Autoteknik Hundelev.
Autoteknik Hundelev er dataansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med annoncering og leads og skulle der være spørgsmål hertil, skal du kontakte værkstedet

Autoteknik Hundelev
Navervej 4
9480 Løkken
Tlf: 96 130 140
Mail: info@at-h.dk
CVR: 38756230

Behandlingsaktiviteter
Autoteknik Hundelev indsamler og behandler personoplysninger i forskellige situationer.

Ved kontaktformularer vil vi indsamle oplysninger og data der er obligatoriske (navn, email,
telefonnummer og firma).
Formålet med indsamlingen er at kunne give den bedste rådgivning på spørgsmål og
efterspørgsler.
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1,
litra b og f.

Interesseafvejning (art. 6, stk. 1, litra f)
Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i art.
6, stk. 1, litra f, har vi foretaget en afvejning af vores interesser i forhold til dine interesser, når det
kommer til markedsføring, forbedring af hjemmesiden, sikkerhed, risiko for svig osv. Det har vi
gjort for at sikre, at dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke
overstiger vores interesser.

Samtykke
Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, som er sket
frivilligt fra din side. Et samtykke er baseret på, at den registrerede selv har givet samtykke til
behandlingen af personoplysninger. I forbindelse med afgivelsen af samtykket bliver du oplyst om,
hvad du giver samtykke til og under hvilke betingelser Autoteknik Hundelev må behandle dine
oplysninger. Du bliver også oplyst om, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder
Du har som registreret nogle lovbestemte og ufravigelige rettigheder, som du kan gøre gældende
over for Autoteknik Hundelev. Det er også vores pligt at gøre dig opmærksom på dine rettigheder
samt hvad den enkelte rettighed består af.

Indsigtsretten – art. 15
Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og med hvilket formål og
hvor længe. Hvis du ikke selv har videregivet oplysningerne, har du også ret til at få at vide, hvis vi
har modtaget dem fra andre. Under punktet ”Videregivelse af personoplysninger” kan du se, hvor
og under hvilke betingelser dine personoplysninger bliver behandlet af andre.

Retten til berigtigelse – art. 16
Du har ret til at få rettet urigtige / ukorrekte oplysninger om dig. Hvis der i de oplysninger, som du
har givet til Autoteknik Hundelev, skulle vise sig at være en fejl, eller der er sket ændringer i dine
oplysninger, skal du skrive til info@at-h.dk for at få dine oplysninger rettet.

Retten til sletning – art. 17
Under punktet ”Sletning af personoplysninger” kan du se, hvornår vi sletter oplysninger. Du har i
visse tilfælde ret til at få nogle eller alle personoplysninger slettet ved tilbagetrækning af et
samtykke. Ønsker du at få oplysninger slettet, skal du skrive til info@at-h.dk med anvisning af,
hvilke af de oplysninger du selv har opgivet til Autoteknik Hundelev, at du ønsker slettet. Ikke alle
personoplysninger vil kunne slettes, da vi bl.a. af bogføringsloven er pålagt at behandle nogle
personoplysninger i 5 år.

Retten til at begrænse behandlingen – art. 18
Du har, hvis du mener, at vi behandler ukorrekte oplysninger om dig, ret til at få begrænset
behandlingen. Det samme gør sig gældende, hvis du mener, at vi ulovligt behandler
oplysningerne, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen. Vi vil begrænse behandlingen til
opbevaring indtil, at ukorrekte oplysninger er rettet, eller det er fastslået, hvorvidt vores
behandling er lovlig eller ulovlig. Ønsker du at få begrænset behandlingen af oplysninger, skal du
skrive til info@at-h.dk med henvisning til, hvorfor behandlingen skal begrænses.

Retten til dataportabilitet – art. 20
Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du selv har givet os. Hvis du ønsker at få
udleveret dine oplysninger, skal det ske ved at sende en anmodning pr. e-mail til følgende
adresse: mailto:info@at-h.dk. Anmodningen skal indeholde oplysninger, der gør os i stand til at
identificere dig eller mulighed for at kontakte dig for at fastslået din identitet. Udleveringen vil ske i
et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du i din gode ret kan overføre
til andre dataansvarlige.

Retten til indsigelse – art. 21
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på
direkte markedsføring, herunder indsigelse mod profilering i den forbindelse. Din ret til indsigelse
gælder også, hvis du mener, at vi foretager en behandling under interesseafvejningen i art. 6, stk.
1, litra f uden legitim interesse. Ønsker du at gøre din ret gældende, skal du sende en begrundelse
pr. mail til: info@at-h.dk

Retten til at tilbagekalde samtykke – art. 7, stk. 3
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du har givet os til at behandle
personoplysninger. Samtykket til at modtage nyhedsbreve kan trækkes tilbage ved at afmelde dig
via funktionen i bunden af ethvert nyhedsbrev. Har du givet samtykke i andre sammenhænge, er
du blevet oplyst om, hvordan samtykke kan trækkes tilbage. Har du spørgsmål til tilbagekaldelsen
af dit samtykke, kan du sende en mail til: info@at-h.dk

Retten til at klage – art. 77
Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Klagens skal indgives til
Datatilsynet, der er den tilsynsmyndigheder, der behandler klager vedr. behandling af
personoplysninger i Danmark. Du kan læse mere om klagemulighederne på Datatilsynets
hjemmeside (www.datatilsynet.dk) eller ved at klikke på dette link (https://www.datatilsynet.dk/
borger/klage/saadan-klager-du)

Sletning af personoplysninger
Autoteknik Hundelev sletter personoplysninger, når der ikke længere er et lovligt / legitimt
grundlag for at behandle oplysningerne, eller når vi ikke længere er forpligtet til at behandle
oplysningerne pga. anden lovgivning.
Oplysninger indsamlet om dig via din brug af hjemmesiden, der er indsamlet via nødvendige og
funktionelle cookies, bliver automatisk slettet senest 12 måneder efter dit sidste besøg. Når
samtykke til at modtage nyhedsbrev med markedsføring trækkes tilbage via afmeldingsfunktionen
i bunden af ethvert nyhedsbrev slettes din e-mail fra udsendelseslisterne. Din tilmelding til at
modtage nyhedsbreve opbevares i to år efter din framelding / tilbagetrækning for, at vi kan
dokumentere dit samtykke og dermed et lovligt grundlag for at sende dig nyhedsbreve.

Sikkerhed i forbindelse med behandlingen
Autoteknik Hundelev har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Det
sker for at sikre dig mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes,
ændres, kommer til uvedkommende / tredjemands kendskab eller misbruges. Disse
foranstaltninger revideres og justeres løbende – minimum en gang om året – for at sikre, at
foranstaltningerne forbliver passende. Vi pålægger databehandlere samme krav til sikkerhed i
forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.